Mówi co robić:


Pokazują jak tańczyć:


Śpiewa jak śpiewać:

© Copyright Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”